Entre nosaltres

El Tallaret, Sabadell

Recital Horari de tarda per concretar

El món dels Petits Llenguaferits

Escola Pau Vila, Barcelona

Taller/contacontes (segons el curs) 15.30h a 16.30h: 1r. Pendent de canvi de data

El món dels Petits Llenguaferits

Escola Vedruna Bellpuig, Bellpuig d’Urgell

Taller/contacontes (segons el curs) – educació infantil i3, i4, i5 (60 alumnes aproximadament) – cicle inicial (45 alumnes aproximadament)